Övergångsplanering är ett sätt som en elev med funktionsnedsättning smidigt kan flytta från skolan till aktiviteter efter skolan (områdena att leva, lära, arbeta och leka).

Aktiviteterna är avsedda att hjälpa eleven att utveckla färdigheter för fortsatt utbildning (högskola), yrkesutbildning (fack), sysselsättning (stödd/konkurrensutsatt), vuxentjänster (program), självständigt boende och deltagande i samhället. Aktiviteterna bör baseras på elevens uttryckta framtida mål, inklusive utvecklingen av de nödvändiga färdigheterna som behövs för att lyckas med att uppnå dessa mål.

Resurslänkar för övergångstjänster före anställning Ögonblicksbild

Övergång till vuxen ålder (13+)

System och tjänster för vuxna:

ACCES-VR – New York State Department of Education – Buffalo District Vuxenkarriär och fortsättningstjänster.

Kontoret för personer med utvecklingsstörning – Karriärmöjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Socialförsäkringsförvaltningen – Bistånd med social trygghet. 

Resurscenter för social trygghet funktionshinder – Krav och resurser för personer med funktionsnedsättning.

Money Management:

Pengahantering är en process som hjälper dig att balansera din inkomst med dina behov, önskemål och framtida mål. Det är viktigt att ha koll på din check, andra bankkonton och köp du gör med kreditkort. Detta hjälper till att säkerställa att det du spenderar inte är mer än din inkomst.

Det är viktigt att lära elever med funktionsnedsättning värdet av pengar och färdigheter för att hantera det. Det finns många resurser tillgängliga för att hjälpa.

Nationellt samarbete om arbetskraft och funktionshinder för ungdomar – Information om ekonomisk kompetens för unga med funktionsnedsättning 

Praktiska pengafärdigheter – Finansiell kunskap som kan ge människor möjlighet att bättre hantera sina pengar och förbättra deras livskvalitet.

ProsperiKey – Levande lönecheck till lönecheck? Prosperi-Key kan hjälpa till att täcka grunderna. 

Självförespråkande:

Self Advocacy Association of New York State (SANYS) – tillhandahåller många resurser för våra självförespråkare

Övergångsplanering:

Karriärzon – Utforska karriärvägar och resurser relaterade till dina styrkor, färdigheter och talanger.

Mitt nästa drag – Katalogverktyg som hjälper dig hitta din nästa karriär. 

Kompletterande säkerhetsinkomstguide – Vad du behöver veta om din kompletterande trygghetsinkomst (SSI) när du fyller 18 år. 

Övergång efter gymnasieutbildning:

Centrum för föräldrainformation och resurser – Onlineresursbibliotek för föräldrar.

National Alliance on Mental Illness – Starta samtalet – College och din mentala hälsa.  

Western New York Collegiate Consortium of Disability Advocates – Fokus på att förbereda elever med funktionsnedsättning för övergången från gymnasiet till högskolan. 

Övergång till anställning:

Job Accommodation Network (JAN) – Information om arbetsplatsboende, hjälpmedel och tillgänglighet. 

Nationellt samarbete om arbetskraft och funktionshinder för ungdomar – Information om ekonomisk kompetens för unga med funktionsnedsättning

Övergång till Independent Living:

Centrum för föräldrainformation och resurser – Independent living checklista för IEP-team. 

Resurscenter för hyresgäster – Uthyrning med funktionshinder. 

Western New York Independent Living, Inc. – Independent living centers och resurser för familjer. 

Registrera dig för att få våra senaste evenemang, nyheter och resurser.

Besök

Föräldernätverk av WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Kontakta oss

Familjestödlinjer:
Engelska – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Avgiftsfritt – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org