คุณสามารถเข้าร่วมเครือข่ายผู้ปกครองของ WNY เพื่อเป็นแชมป์สำหรับผู้ทุพพลภาพได้! การบริจาคเวลา ทักษะ ความรู้ หรือการสนับสนุนทางการเงินของคุณจะช่วยให้ Parent Network เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

เครือข่ายผู้ปกครองของ WNY เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้มาตรา 501(c)3 แห่งประมวลรัษฎากรภายในของสหรัฐอเมริกา การบริจาคให้กับเครือข่ายผู้ปกครองสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับการบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ไม่มีข้อ จำกัด ในการบริจาคหรือข้อ จำกัด ในการบริจาคให้กับเครือข่ายหลัก