Assistive Technology (AT) na Device

Nangangahulugan ito ng anumang item, piraso ng kagamitan o software, na ginagamit upang madagdagan, mapanatili, o pahusayin ang mga functional na kakayahan ng isang mag-aaral na may kapansanan.

Ang ibig sabihin ng aparatong pantulong na teknolohiya (AT) ay anumang item, piraso ng kagamitan o software, binili man sa komersyo mula sa istante, binago, o na-customize, na ginagamit upang madagdagan, mapanatili, o mapabuti ang mga kakayahan sa paggana ng isang mag-aaral na may kapansanan. Ang serbisyo ng AT ay nangangahulugang anumang serbisyo na direktang tumutulong sa isang mag-aaral na may kapansanan sa pagpili, pagbili o paggamit ng isang kagamitang pantulong na teknolohiya. Kasama sa serbisyo ng AT ang pagsusuri ng mga pangangailangan, koordinasyon sa iba pang mga therapy at serbisyo, ang pagpili at pagbili ng mga AT device at pagsasanay para sa mag-aaral at/o kung naaangkop sa pamilya ng mag-aaral na iyon.

Mga Link ng Resource

Mag-sign up upang matanggap ang aming pinakabagong mga kaganapan, balita at mapagkukunan.

Bumisita

Magulang na Network ng WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Makipag-ugnayan sa amin

Mga Linya ng Suporta sa Pamilya:
English – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Libreng Toll – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org