Nahihirapan ba ang iyong anak sa pag-aaral? Nahihirapan ba ang iyong anak sa paaralan na nakakasagabal sa kanilang pag-aaral?

Makipag-usap sa guro ng iyong anak o iba pang mga propesyonal sa paaralan na makakatulong sa pagpapasya kung anong suporta ang maaaring kailanganin. Matapos masubukan ang lahat ng suporta sa silid-aralan, maaaring oras na para tingnan ang Espesyal na Edukasyon.

Ano ang iyong gagawin kung ang iyong anak ay nangangailangan ng karagdagang tulong upang maging matagumpay sa paaralan ngunit hindi kwalipikado para sa Espesyal na Edukasyon? Magtanong tungkol sa isang 504 Plan! Ang planong ito ay bubuo ng mga akomodasyon at serbisyo na kinakailangan para sa iyong anak na ganap na makilahok sa kanilang pag-aaral.

Mga Link ng Resource

Mag-sign up upang matanggap ang aming pinakabagong mga kaganapan, balita at mapagkukunan.

Bumisita

Magulang na Network ng WNY
1021 Broadway Street
Buffalo, NY 14212

Makipag-ugnayan sa amin

Mga Linya ng Suporta sa Pamilya:
English – 716-332-4170
Espanol – 716-449-6394
Libreng Toll – 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org