Pag-access sa Website

Ang Parent Network ng WNY ay nakatuon sa pagtiyak ng pagiging naa-access ng website nito sa pinakamalawak na posibleng madla. Patuloy naming ina-update ang aming nilalaman upang gawin itong naa-access sa diwa ng mga pamantayang itinakda sa W3C's Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA. Maaari mong suriin ang mga alituntuning iyon sa link na ito - http://www.w3.org/TR/WCAG20.

Kung nahihirapan kang mag-access ng anumang materyal sa aming website, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa info@parentnetworkwny.org o tumawag sa 716/332-4170, at makikipagtulungan kami sa iyo upang matiyak na matatanggap mo ang impormasyon sa isang naa-access na format.