Trở lại trường học có thể là một thời gian căng thẳng đối với trẻ em và phụ huynh.

Bất kể tuổi tác, khu học chánh hoặc khả năng, Mạng lưới Phụ huynh của WNY cung cấp các nguồn lực có thể giúp hỗ trợ bạn và gia đình bạn với tất cả các nhu cầu hồi tựu trường của bạn.

Cho dù con bạn đi học lại từ xa, trong lớp học hay kết hợp cả hai, Parent Network of WNY luôn sẵn sàng cung cấp cho bạn các nguồn lực để giúp bạn điều hướng bình thường mới.

Liên kết Tài nguyên

Đăng ký để nhận các sự kiện, tin tức và tài nguyên mới nhất của chúng tôi.

Ghé thăm

Mạng mẹ của WNY
Phố Broadway
Trâu, NY 14212

Liên hệ

Đường dây hỗ trợ gia đình:
Tiếng Anh - 716-332-4170
Espanol - 716-449-6394
Điện thoại miễn phí - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org