Có phải con bạn đang gặp khó khăn ở trường học và bạn không chắc tại sao?

Một khuyết tật học tập có thể là nguyên nhân. Hãy coi đó là khoảng cách giữa những gì bạn mong đợi ở con mình và những gì con thực sự có thể làm. Đôi khi được gọi là khuyết tật vô hình, khuyết tật học tập ảnh hưởng đến cách bộ não của một người hoạt động - cách nó xử lý thông tin trong các lĩnh vực như đọc, viết và toán học.

Khuyết tật học tập có thể được mô tả là một chứng rối loạn liên quan đến một quá trình rất cụ thể của não ảnh hưởng đến việc học theo một cách cụ thể như đọc, viết hoặc toán học.

Liên kết Tài nguyên

Đăng ký để nhận các sự kiện, tin tức và tài nguyên mới nhất của chúng tôi.

Ghé thăm

Mạng mẹ của WNY
Phố Broadway
Trâu, NY 14212

Liên hệ Chúng tôi

Đường dây hỗ trợ gia đình:
Tiếng Anh - 716-332-4170
Espanol - 716-449-6394
Điện thoại miễn phí - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org