Ungajoyina iNethiwekhi yoMzali yeWNY ekubeni yintshatsheli yabantu abakhubazekileyo! Umnikelo wakho wexesha, izakhono, ulwazi okanye inkxaso yemali iya kunceda uMnatha woMzali womeleze iintsapho kunye noluntu.

Uthungelwano lwaBazali lwe-WNY aluyongeniso, umbutho wesisa owenziwe phantsi kweCandelo 501(c)3 leKhowudi yeNgeniso yaNgaphakathi yase-US. Iminikelo kuMnatha woMzali itsalwa irhafu njengeminikelo yesisa kwiinjongo zerhafu yengeniso yomanyano lwase-US. Akukho mida yeminikelo okanye izithintelo kwiminikelo kuMnatha woMzali.