Tsiba kwisiqulatho main
ICoronavirus

IiProtokholi eziHlaziyiweyo zokuPhunyezwa kokuBekwa wedwa kunye nokuValelwa kwabantu ngabanye kwi-OPWDD

By Septemba 21, 2022akukho Izimvo

Ngokuhambelana nesibhengezo seRhuluneli uHochul ephakamisa imfuneko yokuba iimaski zinxitywe kwiindawo ezithile, i-OPWDD ihlaziya isikhokelo sayo se-COVID-19. 

Ukusukela nge-7 kaSeptemba 2022, i-OPWDD ayisayi kuphinda ifune iimaski ukuba zinxitywe kwizibonelelo zayo eziqinisekisiweyo okanye ezisebenzayo, ngaphandle kweZibhedlele eziZodwa. Ukugquma ubuso akusafuneki ngexesha lokuthutha. Njengoko kuchaziwe kwi isikhokelo esiqhotyoshelweyo, ukugquma ubuso kusenokufuneka kwiimeko ezithile, njengaxa umntu okanye umsebenzi echacha kwi-COVID-19 okanye ekrokrelwa ukuba une-COVID-19. 

Esi sikhokelo sikwachaza ngokucacileyo ngakumbi ukubekwa wedwa kwe-OPWDD kunye nesikhokelo sokuvalelwa kunye nokusetyenziswa kwayo kwiisetingi ezahlukeneyo ze-OPWDD eziqinisekisiweyo.

Esi sikhokelo siya kuthatha indawo yala maxwebhu esikhokelo alandelayo:

  • IsiKhokelo se-Post State of Emergency COVID-19 se-OPWDD eQinisekisiweyo, eSebenzayo, kunye/okanye iZibonelelo neeNkqubo eziFumana ngeNgxowa-mali – Sikhutshwe nge-15 kaSeptemba 2021;
  • Imibuzo Ebuzwa Rhoqo (FAQ) Malunga ne-OPWDD's Emergency Regulation 14 NYCRR Section 633.26 Ukugqunywa koBuso okunyanzelekileyo kwiiNkonzo eziQinisekisiweyo ze-OPWDD kunye neZibonelelo – Ikhutshwe nge-24 kaSeptemba 2021; Ihlaziywe nge-30 kaJuni ngo-2022
  • IiProthokholi eziHlaziyiweyo zokuSebenzisa ukuBekwa wedwa kunye nokuHlaliswa kwabantu bebodwa kwiZibonelelo eziQinisekisiweyo ze-OPWDD Emva kokuBeseka okanye usulelo lwe-COVID-19-Ikhutshwe ngomhla we-8 kaJulayi, ngo-2022.

Enkosi ngentsebenziswano yenu eqhubekayo njengoko siqhuba siqinisekisa impilo nokhuseleko lomntu wonke.

Ozithobileyo,

Kerri E. Neifeld
Umkomishinara

IiProthokholi eziHlaziyiweyo zokuSetyenziswa kokuBekwa wedwa kunye nokuHlaliswa kwabantu bebodwa kwiZibonelelo eziQinisekisiweyo ze-OPWDD ezilandela uBeko lwe-COVID-19 okanye usulelo.