Tsiba kwisiqulatho main

Silapha ukuxhasa iintsapho kunye neengcali ukuxhobisa abantu abakhubazekileyo ukuba bafikelele kwisakhono sabo esipheleleyo.

Enkosi ngokufikelela kuthi yonke imihla. Ngezantsi uya kufumana amabali ethu aMpumelelo akutsha nje ngohlobo lwamanqaku, iividiyo kunye nobungqina obuvela kubazali, abakhathaleli kunye neengcali.

Amabali aMpumelelo amva nje

baqinisekiswa

“Njengomzali, enye yezona mvakalelo zibuhlungu kukungabi nakuzinceda. Ndifikelele kweli nqanaba kutshanje kunye nesithili sesikolo sentombi yam. Ndandiyazi eyona nto yayilungele intombi yam kwaye oogqirha bayo bendibaxhasa. Isithili sesikolo sasisala ukumbonelela ngeenkonzo awayezifuna. Inethiwekhi yoMzali ye-WNY yandinceda ngaphezu kokuba bendilindele. Kwasekuqaleni kwam ukutsalela umnxeba kubo, bandiphulaphula baza bandithabatha nzulu. Bakhawuleza basebenza baza bandinceda ukwenza icebo. Bandimisela namaziko afanelekileyo karhulumente ukuba ndithethe nawo. Kungekapheli neveki ndithethe nabo ingxaki yam yasonjululwa yabe intombi yam ifumana iinkonzo endiyazi ukuba ifanelekile. Ndinombulelo ongazenzisiyo ngeNethiwekhi yaBazali ye-WNY ngokundinceda xa bendiyidinga kakhulu!”
– uAmy C. 

“Ndafunda indlela yokuba ngumzali obhetele nokufundisa abantwana bam ngendlela eyakhayo ukuze bandihlonele, ndibancedise kwimisebenzi yasekhaya nangomsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya ngaphandle kokuxambulisana. Sixabisa omnye nomnye kunye nendlela esinxulumana ngayo neendlela zemihla ngemihla ngendlela entsha. Andikwazi ukukuxelela indlela ekumnandi ngayo ukuba ngumama UNGASEKHO “umngxoli” kwakhona. Enkosi uJoe Clem kunye neNethiwekhi yaBazali ngale klasi itshintsha ubomi. ”
– ULisa B. Uyile kwiNdlela eNyuliweyo yeNtliziyo

“Enkosi kunxibelelwano lwabazali. Niyinkxaso nenkxaso engakholelekiyo kubazali.”
– Rosemary A.

“Kuyamangalisa ukubona lonke olu thando lubonakalisiweyo kwizinto esifuna ukuzibona zisenzeka kwindawo yeWNY ezichaphazela uluntu olukhubazekileyo.”
– Latoya Ranselle

"Ndacinga ukuba 'uyazi yonke into ukuza kuthi ga ngoku ukuba intombi yam ibonakala ngathi ingumlo nesikolo' kwaye mhlawumbi ngokuthatha inxaxheba kule projekthi ndinokufunda ukulwa ngobuchule obungakumbi, kwaye mhlawumbi ndingabi ngumchasi, kwaye ngethamsanqa ndiyifumene loo nto. Enye yezona zinto zinkulu endizifumeneyo ekuthatheni inxaxheba kukulwa ngokuthanda kodwa hayi iimvakalelo kwaye ubonakala uhambela phambili kancinci ngezinto ozama ukuzithethelela kumntwana wakho.”
-UJennifer Mazur

“Ezi klasi zandinika ulwazi nenkalipho yokuba ngummeli wentombi yam. Uqhuba kakuhle kakhulu. Uhlala kwikhaya leqela, usebenza iintsuku ezintathu ngeveki kwiCantalician Workshop kwaye uya kwi-day-hab iintsuku ezimbini ngeveki.
- engaziwa

“Ndibhalisele uthotho lobuNkokheli baBazali kuba ndifuna ukuqhubeka ndinceda ukuxhasa unyana wam kunye nokunceda abanye abazali bafunde indlela yokuthethelela abantwana babo.”
– Ebony Davis-Martin

“Ukusukela apha ukuya phambili njengesiphumo esithe ngqo sobu bunkokeli Inkqubo ndigqibe kwelokuba ndiye e-D'Youville ndiyokufumana iinkosi zam kwi-dietetics ukuze ndikwazi ukuxelela abantu ngokusesikweni indlela yokutshintsha indlela abaphila ngayo ngokutya ukuze ndibe ngugqirha obhalisiweyo wokutya.”
– Shakira Martin

"Enkosi. Iifom [zolwazi] ziyinto kanye esiyifunayo kwaye ziya kusivumela ithuba lokuba sibe ngabalingane abalinganayo neqela le-CSE ekuthetheleleni ikamva lentombi yabo. Kuya kufuneka ubathande abantu kwiNethiwekhi yoMzali, isibonelelo esikhulu soluntu esilungele ukuququzelela kunye nokunceda nayiphi na imfuno. Njengomzali womntwana okhubazekileyo kwaye njengegqwetha uhlala ungoyena mthombo wam wokuqala. ”
– IGqwetha labazali

“Umfazi wam, uyinxalenye yeqela lesifundo seBhayibhile sabasetyhini. Kutshanje uye wathumela incwadana yeendaba yeParent Network nge-imeyile kwibhinqa elikwiqela elihlala eCosta Rica. Lo mfazi unonyana okhubazekileyo kwaye uye wanika ingxelo kumfazi wam ukuba uqhagamshele kwelinye lamakhonkco anikezelwe kwincwadana yeendaba kwaye ibiluncedo kakhulu ukuba nayo. ”
– IGqwetha labazali

“Njengengcaphephe enceda abantu kunye neentsapho zabantwana nabantu abadala abakhubazeke ngokwasengqondweni/nophuhliso lwe-I/DD, andikwazi ukuthetha ngokwaneleyo ngexabiso lenkxaso yoMnatha woMzali kunye noncedo kwiintsapho kwiindawo esihlala kuzo. Ndihlala ndisebenzisana ne-PNWNY, kwiiprojekthi ezinxulumene nenkxaso, ubhengezo kunye nemfundo. Kutshanje siye sasebenzisana kwiwebhu yenkxaso yosapho: Ukuvula kwakhona iZikolo, kunye neNdlela yokuGqwetha ngokuGqwesileyo kuMfundi wakho oneeMfuno eziKhethekileyo ngexesha lobhubhani. Iqela labo liyakhawuleza ukwabelana ngezibonelelo kunye nolwazi olunceda abo sibasebenzelayo ngokufanayo. IPNWNY yeyona nto iphambili kuluntu lweenkonzo ezineemfuno ezizodwa.”
– Alan Venesky

“Inkqubo yobuNkokheli baBazali indincedile kakhulu ukuba ndinxibelelane kwaye ndenze ubuhlobo kunye nosapho lobuhlobo nabanye abazali abanabantwana abakhubazekileyo.”
– Michelle Horn

“Inkqubo yobuNkokheli baBazali indincedile kakhulu ukuba ndinxibelelane kwaye ndenze ubuhlobo kunye nosapho lobuhlobo nabanye abazali abanabantwana abakhubazekileyo.”
– Michelle Horn

“Ndizimase iindibano zocweyo ezingaphezu kwe-15 kwaye ndiyakholelwa ukuba zenze umahluko. Ndiziva ngoku ndikwazi ukumthethelela unyana wam kwaye uyakwazi ukuzithethelela. Ukuba bendingazange ndiye kwezi ndibano zocweyo, andazi ukuba ngendenze ntoni ukuncedisa unyana wam kwimfundo yakhe. Ngoku uqhuba kakuhle esikolweni nasekhaya.

Ndinombulelo ongazenzisiyo ngombutho weParent Network njengelungu labazali beCSE, kunye nomyeni wam, sisabelana ngeendaba ezilungileyo nomzali ngamnye esidibana naye nokubaluleka kokubandakanyeka nokufunda kangangoko unako.”
– UGqr. Pamela A.

Bhalisa ukuze ufumane iziganeko zethu zamva nje, iindaba kunye nezixhobo.

Ndwendwela

Inethiwekhi yomzali yeWNY
1021 Broadway Street
IBuffalo, NY 14212

Qhagamshelana nathi

Imizila yeNkxaso yoSapho:
IsiNgesi - 716-332-4170
Espanol - 716-449-6394
Umnxeba waMahla - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org