Kunezinhlobo eziningi zokukhubazeka. Ukukhubazeka yisimo esishintsha indlela ingxenye yomzimba okwakuhloswe ngayo ukusebenza ngayo. Ukukhubazeka kungaba nomthelela endleleni umuntu aphila ngayo impilo yakhe kanye nokuxhumana nomhlaba omzungezile. Ukukhubazeka kungaba ngokwengqondo noma ngokomzimba futhi kungabonakala noma kungabonakali.

Abantu abangaphezu kwesigidigidi baphila nohlobo oluthile lokukhubazeka. Ulwazi mayelana nokukhubazeka okuhlukene kwezinsana, izinsana, izingane, kanye nentsha kungaba nzima. Sinikeza ulwazi ngenani eligcwele lokukhubazeka ezinganeni, okuhlanganisa ukubambezeleka kokukhula, ukukhubazeka kokufunda kanye nokuphazamiseka. Yize lolu kungelona uhlu oluphelele lwakho konke ukukhubazeka, sifuna ukugqamisa okunye ukukhubazeka okuvamile.

UKUKHUBAZEKA OKWENGEZIWE

I-Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

I-ADHD isifo sezinzwa lapho umuntu otholwe engase abonise amaphethini okunganaki, ukuthatheka, ukungakwazi ukuhlala uthule, ukuzithiba okungekuhle, nokugxila enkingeni okungaholela ezinseleleni ezengeziwe emsebenzini, ekhaya, noma esikoleni. 

Izimpumputhe/Ukukhubazeka Okubukwayo

Ukukhubazeka Okubukwayo ukulahlekelwa ingxenye noma okuphelele kokubona noma ukubona komuntu.

I-Cerebral Palsy (CP)

I-Cerebral Palsy isifo sokuphazamiseka kwezimoto, esivame ukuba khona lapho sizalwa, esithinta ukunyakaza, ukuxhumanisa, imisipha, ukuma, namakhono emisipha. I-Cerebral Palsy yisimo sempilo yonke esingalapheki. Ukwelashwa kuyatholakala ukusiza ukuthuthukisa ukusebenza kwemoto kanye nekhwalithi yempilo.  

I-Central Auditory Processing Disorder (CAPD)

I-CAPD yisimo lapho ubuchopho bunobunzima bokucubungula ulwazi olutholwe izindlebe. Lesi simo singaholela ezinseleleni ngokulalela ngempumelelo kuzilungiselelo ezimatasa noma ezinomsindo futhi singaba nomthelela ekusebenzeni emsebenzini, esikoleni, noma ekhaya.    

Izithulu-Izimpumputhe

I-Deaf-Blind igama elisetshenziswa ukuchaza umuntu olahlekelwe ingxenye noma ngokuphelele yezinzwa nokubona. 

Down Syndrome

I-Down syndrome yisimo sofuzo lapho umuntu ezalwa ene-chromosome eyengeziwe. I-chromosome iyingxenye yeseli equkethe i-DNA. Le chromosome eyengeziwe iholela ekwehlukeni ekukhuleni kwengqondo nokomzimba.    

I-fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)

I-FASD iyiqembu lokuphazamiseka okubangelwa ukuchayeka otshwaleni ngesikhathi sokukhulelwa kukamama. Izinselele zempilo yesikhathi eside ezihlotshaniswa ne-FASD ziyahlukahluka kakhulu futhi zingabandakanya ukubambezeleka kokukhula, ukukhinyabezeka kwengqondo, ukungaphatheki kahle ngokomzimba, ukukhubazeka kokuzalwa, izinkinga zokufunda, nezinselele zokuziphatha. 

I-Sensory Processing Disorder (SPD)

I-SPD yisimo lapho ubuchopho buba nobunzima bokuthola nokuqonda ulwazi oluqoqa ezinzwa zomzimba - ukuzwa, ukubona, ukunambitha, ukuhogela, ukuzwa, nokuqwashisa umzimba. Lokhu kungaholela ekutheni umuntu otholakale ene-SPD azwele kakhulu endaweni yakhe noma afune ukushukunyiswa izinzwa ngokweqile.    

Ukulimala kobuchopho obuhlukumezayo (TBI)

I-Traumatic Brain Injury yisigaba esibanzi sokukhubazeka unomphela noma wesikhashana okuthinta ukusebenza okuvamile kobuchopho ngenxa yokulimala kwengqondo. 

Ukukhubazeka Okubonakalayo kanye/noma Nokuzwa

Ukukhubazeka kokuzwa ukulahlekelwa ingxenye noma ngokuphelele yezinzwa zomuntu zokuzwa noma umsindo. 

Bhalisa ukuze uthole imicimbi yethu yakamuva, izindaba nezinsiza.

Woza Uvakashele

Inethiwekhi Yomzali ye-WNY
1021 Broadway Street
I-Buffalo, NY 14212

Xhumana nathi

Imigqa Yokusekela Komndeni:
IsiNgisi - 716-332-4170
I-Espanol - 716-449-6394
Inombolo Yamahhala - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org