Ukwenziwa Kwezinqumo Okusekelwe:

Enye Indlela Yokugada

Kuyini Ukwenza Izinqumo Okusekelwe?

Ukwenziwa Kwezinqumo Okusekelwe (SDM) kungenye indlela yokugada evumela umuntu onokukhubazeka kwengqondo noma ukukhula (ID/DD) ukuthi asebenzise izisekelo ukuze enze izinqumo zakhe.

Kuyini ukugada?

Ukuqapha kuyinqubo engokomthetho esetshenziswa lapho umuntu engakwazi ukuzenzela izinqumo eziphephile noma eziphusile yena kanye/noma impahla yakhe. Ngokomlando ibisetshenziswa ukuvikela abantu abasengozini, okuhlanganisa abantu abane-ID/DD. Ukuqapha kunikezwa ijaji ngohlelo lwenkantolo. Ngenxa yokuthi ukugada kungase kususe amalungelo amaningi kumuntu ngamunye, umuntu ngamunye nomndeni wakhe kufanele bacabangele ezinye izindlela esikhundleni sokugada kuqala.

Ingabe i-SDM ihluke kanjani ekugadweni?

Ngokunakekelwa, umnakekeli unelungelo lokuthathela umuntu izinqumo. Nge-SDM, umuntu ugcina ilungelo lokuzenzela izinqumo, kodwa usebenzisa izisekelo ukwenza kanjalo.

Yiziphi ezinye izindlela ezingasetshenziswa esikhundleni sokugada?

  • Okhokhelwayo omele
  • Amandla aqinile ommeli
  • Ukutholwa kokunakekelwa kwezempilo
  • Ukuphila intando
  • Amathemba
  • Izinhlelo zokumela umphakathi
  • Ama-akhawunti okuhlola ahlangene
  • Ukuphathwa kwamacala

Iliphi iqhaza elidlalwa umuntu okhubazekile kuSDM?

Umuntu onokukhubazeka "ungumenzi wezinqumo" kuyo yonke inqubo ye-SDM. Kuyisinqumo sabo ukufuna iSDM nokukhetha kubani futhi yiziphi izinqumo abafuna ukwesekwa.

Ibukeka kanjani inqubo ye-SDM?

Umuntu osebenzisa i-SDM ukhetha abeluleki abathembekile, njengabangane, umndeni, noma ochwepheshe, ukuze basebenze njengabasekeli. Abasekeli bayavuma ukusiza umuntu ukuthi aqonde, acabangele, futhi akhulume ngezinqumo, anikeze umuntu amathuluzi okuzenzela izinqumo ezinolwazi. Ukusekelwa kungase kuhlanganise ukusiza ukuthola ulwazi oluwusizo, ukusiza ukukala okuhle nokubi, ukusiza ekudluliseleni isinqumo kwabanye abantu, kanye/noma ekusifezeni. Ngokuvamile ukuhlelwa phakathi komuntu nabalandeli bakhe kubhalwa phansi esivumelwaneni seSDM ukuze zonke izinhlangothi zazi futhi ziqonde amalungelo kanye nezibopho zabo.

Kungani i-SDM ibalulekile? Yiziphi izinzuzo ze-SDM?

Indlela esikuqonda ngayo ukukhubazeka isishintshile. Kube noguquko olusuka endleleni yomnakekeli luye endleleni esekelwe kumalungelo. Ngaphansi kwe-SDM, umuntu ugcina wonke amalungelo akhe omphakathi, okuhlanganisa namalungelo enkontileka, ukuvota, ukushada - konke okubalulekile esithunzini sakhe sobuntu kanye nobuntu bakhe. Ucwaningo lwamanje luphinde lubonise ukuthi ukugqugquzela ukuzikhethela kanye nokufakwa emphakathini kuvame ukuvikela okungcono kakhulu. Ukuzenzela nokufunda ezinqumweni zomuntu siqu kulungiselela umuntu ukwenza izinqumo ezinhle lapho umzali wakhe noma umnakekeli wakhe engekho. Futhi ukuxhunywa kunethiwekhi yabasekeli kuvikela ohlotsheni lokuhlukumeza okungenzeka lapho umuntu eyedwa noma engenamandla.

Ngazi kanjani ukuthi i-SDM ingeyami noma othile engimaziyo?

Kuyisinqumo somuntu siqu - leso okumele umuntu one-ID/DD ahileleke kuso. Ezinye izindlela zokugada kufanele zicatshangelwe ngaphambi kokuba kufakwe isicelo enkantolo sokuba umgadi.

Ubani ongasisiza nge-SDM eNew York?

I-New York Yokwenza Izinqumo Esekelwe (SDMNY) ihlose ukukhulisa ukuqwashisa nolwazi mayelana ne-SDM kanye nokusiza abantu abane-ID/DD ukuthi baqedele inqubo ye-SDM. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, Chofoza lapha noma uxhumane nabo ngocingo ku-(212) 396-7754.

Yini ukuba semthethweni kwesivumelwano se-SDM?

I-SDM ayikaqashelwa ngokusemthethweni ngomthetho noma ngohlelo lwenkantolo eNew York. Kanjalo, izivumelwano ze-SDM azibophezeli ngokusemthethweni eNew York, futhi izinkampani zangaphandle, njengabahlinzeki bezempilo, abameli, abanikazi bezindlu, namabhange, bangase bangaziboni izivumelwano ze-SDM. Izinhlangothi ezinjalo zingase zamukele ngokuzithandela futhi zihloniphe isivumelwano. Umthetho uyadingeka ukuze kudinge izinkampani zangaphandle ukuthi zamukele izivumelwano ze-SDM futhi zibakhulule esikweletini esingaba khona. I-Texas ne-Delaware njengamanje banomthetho onjalo.

Yini esingayenza ukuze silungiselele ingane yethu iSDM?

Abazali, abanakekeli, kanye nezingcweti kufanele baqale ukusebenza nomuntu ngokuzinqumela yena, ukuzimela, kanye nokuzimela kusenesikhathi. Bheka ishidi lethiphu le-INCLUDEnyc elithi “Life Beyond High School for Students With Developmental Disabilities” ukuze uthole iziphakamiso.

Bhalisa ukuze uthole imicimbi yethu yakamuva, izindaba nezinsiza.

Woza Uvakashele

Inethiwekhi Yomzali ye-WNY
1021 Broadway Street
I-Buffalo, NY 14212

Xhumana nathi

Imigqa Yokusekela Komndeni:
IsiNgisi - 716-332-4170
I-Espanol - 716-449-6394
info@parentnetworkwny.org