Ndlulela

Silapha ukuze sisekele imindeni nezingcweti ukuze sinikeze abantu abakhubazekile amandla ukuze bafinyelele amakhono abo aphelele.

Siyabonga ngokufinyelela kithi nsuku zonke. Ngezansi uzothola izindaba zethu zempumelelo zakamuva ngendlela yama-athikili, amavidiyo nobufakazi obuvela kubazali, abanakekeli kanye nezingcweti.

Izindaba Zakamuva Zempumelelo

nobufakazi

“I-Parent Network isishintshe impilo yami yaba ngcono! Ikilasi lakho nge-Autism lingifundise ukuthi ngingayiqonda kanjani kangcono i-autism yengane yami nokuthi ngingayiqondisa kanjani impilo yengane yami futhi ngisize ngokuziphatha kwayo. Bengingazi ngempela futhi ngingaqondi ukuthi ingqondo yendodana yami yakwazi kanjani ukucubungula imicabango nemizwa yayo, kwaze kwaba yilapho ngiqeda ikilasi lakho lobuzali nge-Autism. Ngilwazisa kakhulu ulwazi nezinsiza eninginike zona ekufuneni kwami ​​usizo.”
- Angaziwa

“Bengifuna ukuzama ukuqonda ukuthi yini okufanele ngilindele, yini okufanele ngiyenze, yini okungafanele ngiyenze, noma yikuphi nakho konke engangidinga ukukwazi futhi yilapho ngathola khona i-Parent Network. Ngamangala ngenani lokuqeqeshwa nezinsiza ezitholakala ku-inthanethi ezihlobene ne-autism. Uma uvula iwebhusayithi ye-Parent Network, uyabona ukuthi lesi isitolo esisodwa sezinsiza, usekelo, nezinhlelo ezihlobene nakho konke ukukhubazeka. Inethiwekhi Yomzali iyisevisi ye-411 yomphakathi okhubazekile. Yilokhu kanye engangikudinga ngaleso sikhathi ukuze ngiqale ukuqonda ukuthi uhambo lwami lwempilo lwaluhloselwe ukuba yini.”
-Whitney W. 

“Njengomzali, omunye wemizwa emibi kakhulu ukuswela usizo. Ngifinyelele kuleli qophelo muva nje nesifunda sesikole sendodakazi yami. Ngangazi ukuthi yini eyayilungele indodakazi yami futhi ngangisekelwa odokotela bayo. Isifunda sesikole sasinqaba ukunikeza izinkonzo ayezidinga. Inethiwekhi Yomzali ye-WNY ingisize kakhulu kunalokho engangikulindele. Kusukela lapho ngibabiza okokuqala, bangilalela futhi bangithatha ngokungathi sína. Baphuthuma bangisiza ngenza icebo. Bangihlanganise nezinhlaka zikahulumeni ezifanele ukuthi ngikhulume nazo. Lingakapheli isonto ngikhulume nabo inkinga yami yabe isixazululiwe futhi indodakazi yami yabe ithola izinkonzo engangizazi ukuthi ikufanele. Ngibonga kakhulu Ngenethiwekhi Yomzali ye-WNY ngokungisiza lapho ngiyidinga kakhulu!”
- Amy C. 

“Ngafunda indlela yokuba umzali ongcono nokufundisa izingane zami ngendlela eyakhayo ukungihlonipha nokusiza ngemisebenzi yasekhaya nomsebenzi wesikole ngaphandle kokuxabana. Siyakwazisana nendlela esihlobana ngayo nezinqubo zansuku zonke ngendlela entsha. Angikwazi ukukutshela ukuthi kuhle kangakanani njengoba umama UNGASEKHO “umthethisayo”. Ngiyabonga uJoe Clem kanye neNetwork Parent ngaleli klasi elishintsha impilo.”
– ULisa B. Uhambele Indlela Yokukhuliswa Kwenhliziyo

“Amakilasi anginika ulwazi nesibindi sokuba ummeli wendodakazi yami. Wenza kahle kakhulu. Uhlala ekhaya leqembu, usebenza izinsuku ezintathu ngesonto eCantalician Workshop futhi uya endaweni yokuzijabulisa izinsuku ezimbili ngesonto.
- Angaziwa

“Ngabhalisela uchungechunge lweParent Leadership ngoba ngifuna ukuqhubeka nokusiza indodana yami ngiphinde ngisize nabanye abazali ukuthi bafunde ukumela izingane zabo.”
– Ebony Davis-Martin

“Kusuka lapha kuqhubeke njengomphumela oqondile walobu buholi Uhlelo nginqume ukuya e-D'Youville ngiyolanda ongoti bami kweze-dietetics ukuze ngikwazi ukutshela abantu ngokusemthethweni ukuthi bangayishintsha kanjani impilo yabo ngokudla ukudla okunomsoco ngokuba ngungoti wezokudla obhalisiwe.”
– Shakira Martin

"Ngiyabonga. Amafomu [olwazi] ayilokho kanye esikudingayo futhi azosivumela ithuba lokuba uzakwethu olinganayo nethimba le-CSE ekumeleleni ikusasa lendodakazi yabo. Kufanele uthande abantu abaku-Parent Network, insiza enkulu yomphakathi elungele ukusiza nokusiza noma ngabe siyini isidingo. Njengomzali wengane ekhubazekile futhi njengommeli uhlale uyinsiza yami yokuqala.”
– Ummeli Womzali

“Umkami, uyingxenye yeqembu lesifundo seBhayibheli sowesifazane. Usanda kuthumela incwadi yezindaba ye-Parent Network nge-imeyili kowesifazane oseqenjini ohlala eCosta Rica. Lona wesifazane unendodana ekhubazekile futhi wabikela umkami ukuthi ngempela uxhumeke kwenye yezixhumanisi ezinikezwe ephepheni lezindaba futhi kube yinsiza ewusizo kakhulu ukuba nayo.”
– Ummeli Womzali

“Ngacabanga ukuthi ‘uyazi yonke into kuze kube manje ukuthi indodakazi yami ibonakale ixabene nesikole’ futhi mhlawumbe ngokubamba iqhaza kulo msebenzi ngingafunda ukulwa ngendlela ehlakaniphe kakhudlwana, futhi mhlawumbe ngingabi umuntu ophikisayo, futhi ngenhlanhla ngakuthola lokho. Enye yezinto ezinkulu engiyithole ekubambeni iqhaza kwaba ukulwa ngothando kodwa hhayi imizwa futhi ubonakala uthuthuka kancane ngezinto ozama ukuzikhulumela enganeni yakho.”
- UJennifer Mazur

“Njengengcweti esebenzela abantu nemindeni yezingane kanye nabantu abadala abakhubazeke ngokwengqondo/kwentuthuko ye-I/DD, angikwazi ukukhuluma kahle ngokwanele ukubaluleka kokusekelwa nosizo lwe-Parent Network emindenini emiphakathini yethu. Ngihlala ngisebenzisana ne-PNWNY, kumaphrojekthi ahlobene nokusekela, ukumela, kanye nemfundo. Muva nje sisanda kuhlanganyela kuhlelo lwewebhu lokusekela lomndeni: Ukuvula Kabusha Izikole, kanye nokuthi Ungammela Kanjani Umfundi Wakho Ngezidingo Ezikhethekile Phakathi Nobhadane. Ithimba labo liyashesha ukwabelana ngezinsiza nolwazi oluzuzisa labo esibasebenzelayo sobabili. I-PNWNY iyisisekelo somphakathi wezidingo ezikhethekile.”
– Alan Venesky

“Uhlelo Lobuholi Babazali lungisize kakhulu ukuba ngixhumane futhi ngenze ubuhlobo bomngane nomndeni nabanye abazali abanezingane ezikhubazekile.”
– Michelle Horn

“Uhlelo Lobuholi Babazali lungisize kakhulu ukuba ngixhumane futhi ngenze ubuhlobo bomngane nomndeni nabanye abazali abanezingane ezikhubazekile.”
– Michelle Horn

“Sengihambele izinkundla zokucobelelana ngolwazi ezingaphezu kuka-15 futhi ngikholwa wukuthi ziwenzile umehluko. Ngizizwa manje ukuthi ngingakwazi ukumela indodana yami futhi iyakwazi ukuzikhulumela. Ukube angizange ngiye kulezi zinkundla zokucobelelana ngolwazi, angazi ukuthi ngabe ngenzeni ukuze ngisize indodana yami emfundweni yayo. Manje wenza kahle esikoleni nasekhaya.

Ngibonga kakhulu ngenhlangano Yenethiwekhi Yomzali njengelungu lomzali we-CSE, kanye nomyeni wami, sihlanganyela izindaba ezinhle nawo wonke umzali esihlangana naye kanye nokubaluleka kokuhileleka nokufunda okuningi ngangokunokwenzeka.”
– UDkt. Pamela A.

“Siyabonga Inethiwekhi Yomzali. Niwusekelo olumangalisayo nesisetshenziswa sabazali.”
– Rosemary A.

“Kuyamangaza ukubona lonke lolu thando olukhonjisiwe ngezinto esifuna ukuzibona zenzeka endaweni yaseWNY ezithinta umphakathi wabakhubazekile.”
– Latoya Ranselle

Bhalisa ukuze uthole imicimbi yethu yakamuva, izindaba nezinsiza.

Woza Uvakashele

Inethiwekhi Yomzali ye-WNY
1021 Broadway Street
I-Buffalo, NY 14212

Xhumana nathi

Imigqa Yokusekela Komndeni:
IsiNgisi - 716-332-4170
I-Espanol - 716-449-6394
Inombolo Yamahhala - 866-277-4762
info@parentnetworkwny.org

Kuqinisekiswe yi-Monster Insights